Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. Det gör den genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets reaktioner på brott.

”Jag gjorde min bästa presentation någonsin efter ett program i retorikträning av Heléne (sent ska syndaren vakna!). Efter Helénes hårda nötande om övergångar och att bjuda på både kunskap och mig själv blev jag en mer pedagogisk, mer kommunikativ och helt enkelt bättre föreläsare.”

Sven GranathDr. i Kriminologi, utredare på Brå (i skrivande stund utlånad till Polismyndigheten)(www.bra.se)