En väl förberedd årsstämma ger både bra och mindre bra besked den respekt informationen förtjänar.

Den årliga stämmans betydelse kan knappast överskattas och ändå är den i många fall lite styvmoderligt behandlad. Om precis alla kurvor som ska peka uppåt, faktiskt gör det så kan nog stämmodeltagarna överse med både det ena och det andra när det gäller presentationsteknik och utformning. Men så är det kanske inte alltid? När nya strategier eller andra svåra beslut ska presenteras är det viktigt att de mottas på rätt sätt. Det kan vi hjälpa till med.

Vi ser till att alla talarna har vässat sina presentationer och samlar alla presentationerna i en master som både är inspirerande och, självklart, retoriskt proffsig. Vidare ser vi till att stämman får exakt den atmosfär som behövs. Man skulle kunna säga att vi tar hand om allt utom eventuell catering.

rs-faviconPerformance skills for executives