Personlig retorik för ledningsgruppen.

Ytterligheter brukar förstärka varandra, en del gillar att prata och ta plats samtidigt som andra håller en lägre profil och lämnar plats. Detta kan faktiskt vara grogrunden till bristande kommunikation och obalans i ledningsgrupper, arbetsgrupper och team. Vi ser att retorik, modet att tala, om det förstärks, kan bidra till att en grupp utvecklas.

Efter att flera av våra kunder efterfrågat en retorikutbildning för hela ledningsgruppen har vi, tillsammans med ledarskapskonsulten och psykologen Peter Starck, tagit fram ett mycket speciellt koncept. Vi kombinerar en individuell utvecklingsprocess med gruppträning i syfte att stärka retoriken och kommunikationen och därigenom generera en utveckling i hela gruppen.

Vi kartlägger individ och grupp och utgår ifrån era specifika behov och förutsättningar, därefter designar vi ett program som passar just er.

rs-faviconPerformance skills for executives