Arlanda Express ägs och drivs av A-Train AB som även projekterade och byggde den nya Arlandabanan. När banan stod klar hösten 1999 överlämnades anläggningen till staten. I gengäld leasar nu A-Train AB tillbaka Arlandabanan med en exklusiv koncession fram till år 2040, och verksamheten drivs helt och hållet på marknadsmässig grund.

”Jag tycker Helene är strålande bra som personlig coach. Säger inga självklarheter – bara väsentligheter som tar sin utgångspunkt i de talanger som personen har. Hon förstärker det som är bra samtidigt som hon pekar ut bristerna och ger råd hur de kan motverkas. Helene gör detta skickligt, humoristiskt och med charm.”

Per ThorstensonVD på Arlanda Express(www.arlandaexpress.se)