Bokreleasen av Den personliga retoriken.

Hallwylska museet den 28 augusti 2017.

Foto: © Per Andrén/AAD.se

rs-faviconPerformance skills for executives