Tillfällen till ny insikt.

Huvuddelen av Retorikstudions verksamhet är att utforma individuellt anpassade program för ledare och ledningsgrupper. Ett par tillfällen om året arrangerar vi temadagar, Retorikdagen är en av dessa, tillsammans med olika samarbetspartners. Andra temadagar är ”Retorik och Stil” med Camilla Thulin och ”Retorik och ledarskap” samt Retorik och medierelationer” med Elisabeth Tarras-Wahlberg. Dessa dagarna kan ses som en berikande, informativ och intressant upplevelsedag i sig, eller som en introduktion till framtida utveckling.

Nästa Retorikdag kommer att äga rum våren 2019. Mer information kommer när alla detaljer är klara.

rs-faviconPerformance skills for executives